March 20,2023 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

IdealeGilan News Agency

گزارش تصویری/دومین روز از ارئه برنامه کاندیدا شهرداری رشت و رای گیری
گزارش تصویری/ اولین روز از ارائه برنامه کاندیدا شهرداری رشت در شورای شهر
گزارش تصویری/اطفا حریق گسترده مغازه اسباب بازی فروشی-بازار رشت