June 17,2021 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

IdealeGilan News Agency

گزارش تصویری/«رزمایش دفاع از مقر و ادارات» پایگاه مقاومت شهید بهشتی سازمان حمل و نقل بارومسافر رشت
گزارش تصویری/نصب لاین های جدا کننده ایستگاه های تاکسی شهر رشت