صبح امروز جلسه علیزاده مدیر کل اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان گیلان با دکتر عشقی دبیر مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت برگزار شد.

در این نشست راهکارهای احیا و راه اندازی شرکت تعاونی مسکن شهرداری و عضو گیری شرکت تعاونی مصرف کارکنان بررسی شد.