در این نشست که صبح‌روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه در دفتر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد، مهندس کوچکی نژاد به پیگیری مسائل مرتبط با دفنگاه زباله سراوان، فعالیت تصفیه خانه سراوان، پروژه زباله سوز و اهمیت رفت و روب معابر شهری پرداخت، که در ادامه این نشست محمدباقربشردانش نیز ضمن بیان توضیحاتی از روند فعالیت های سازمان، مباحثی پیرامون تسریع در روند احداث پروژه ها ، راهکارها و مشکلات و موانع پیشرو را ارائه نمود.