تفاهم نامه همکاری مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت با مجتمع کلینیک امام حسین (ع) امضا شد.

صبح روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت و مجتمع کلینیک امام حسین (ع) در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامت کارکنان شهرداری رشت امضا شد.

بر اساس این تفاهم نامه اعضای مجمع صنفی کارکنان شهرداری اعم از ستادی و صف (نیروی های حجمی) از امکانات و خدمات پزشکی کلینیک امام حسین (ع)
با تخفیفات ویژه برخوردار خواهند شد‌.

این تفاهم نامه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه به امضای دکتر محمد عشقی دبیر مجمع صنفی کارکنان شهرداری و دکتر مسعود اسلامی مدیر مجتمع کلینیک امام حسین (ع) رسید.

در روزهای آینده مفاد و شیوه بهره مندی کارکنان شهرداری از این تسهیلات اطلاع رسانی خواهد شد.