وحید خرمی در جمع خبرنگاران گفت: بسیاری از راه‌های دسترسی و زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و پل ها در بستر رودخانه‌ها واقع شده‌اند که لازم است دستگاههای مرتبط نسبت به ایمن سازی و حفاظت آن اقدام شود.

وی نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها را بسیار خطرناک توصیف کرد و ادامه داد: رعایت بستر ۲۵ ساله رودخانه‌ها بسیار ضروری است و باید بستر رودخانه‌ها را آزاد کنیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با تا کید بر آزادسازی بستر ۲۵ ساله رودخانه ها تصریح کرد: رودخانه را نمی‌توان از محل زندگی مردم دور کرد زیرا رودخانه قابل جابجائی نیست و این ما انسانها هستیم که باید با طبیعت سازگار باشیم و از رودخانه فاصله قانونی بگیریم.

خرمی در خصوص عوامل دخیل در سیلاب‌ها خاطرنشان کرد: عدم آبخیزداری در بالا دست رودخانه باعث آورد رسوبات فراوان به همراه سیلاب در مسیر رودخانه می‌شود و علیرغم اینکه مسیرها را از قبل لایروبی می‌کنیم، مجددا مسیر از رسوب پر می‌شود.

وی تاکید کرد: تلاش برای حفظ کف رودخانه‌ها و انجام عملیات آبخیزداری دو مقوله مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و اشاره کرد؛ در بسیاری از رودخانه‌هایی که در بالادست آن تخریب کمتر منابع طبیعی اتفاق افتاده و آبخیزداری انجام گرفته، شاهد بروز سیلاب های ویران‌گر نیستم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با تاکید بر ایمن‌سازی پل‌ها افزود: رودخانه در حالت سیلابی از مسیر خود خارج نمی‌شود و فقط در صورتی که پل‌های ساخته شده ظرفیت آبگذری سیلابها را نداشته باشند، با ورود تنه درختان، مصالح  و سنگ باعث مسدود شدن پل و خارج شدن سیلاب از مسیر طبیعی رودخانه می‌شود.

خرمی با تأکید بر حفظ بستر طبیعی رودخانه گفت: مهمترین راهکار در جهت کاهش خسارت ها در سیلاب، آزادسازی بستر ۲۵ ساله و دوری از حریم رودخانه است.

ایسنا