سیده زهرا میراعلمی در جلسه شورای آرد و نان شهرستان که با محوریت اجرای طرح دوگانه سوز کردن نانوایی ها برگزار شد، با اشاره به مصوبه شورای پدافند عامل شهرستان مبنی بر الزام دوگانه سوز نمودن نانوایی ها، تصریح کرد: طرح نخست دوگانه سوز کردن نانوایی ها جهت مدیریت کردن شرایط پخت نان در مواقع بحران بود و با احصاء آمار تعدادی از نانوایی ها، فاز نخست آن در مرحله اجرایی قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رشت در ادامه افزود: امید است با برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده، پس از اجرایی نمودن این طرح، امر توزیع قوت لایموت مردم، به خصوص در شرایط نامساعد جوی و مواقع بحران، با اختلال مواجه نشود.
مهندس میراعلمی ادامه داد: جهت کنترل صحت عملیات و بررسی آمادگی کامل نانوایی ها در این خصوص، در هفته های آتی، رزمایشی در همین راستا برگزار خواهد شد.