جلسه بررسی و برنامه ریزی برای انتخاب روسای کمیته های مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن اجتماعات مهمانسرای المپیک برگزار شد.

در این جلسه دکتر عشقی دبیر شورای مرکزی مجمع صنفی کارکنان شهرداری رشت به ارائه توضیحاتی درباره برنامه ها، اهداف و شرح وظایف کمیته ها پرداخت.
در ادامه جلسه اعضای کمیته ها در مورد شیوه اجرا، چشم انداز و همچنین مشکلات پیش روی کمیته ها به بحث و گفتگو پرداختند.