ایده آل گیلان/ دیدار مدیرعامل کود آلی گیلان با فرمانده انتظامی شهرستان رشت

مهندس سعید بشری مدیرعامل کود الی گیلان به همراه مرتضی مصلح معاون سازمان و تعدادی از پرسنل با سرهنگ رمضانی فرمانده انتظامی شهرستان رشت
دیدار کردند.
در این دیدار که به جهت هفته نیرو انتظامی صورت گرفت از تلاش ها و رشادت های نیرو انتظامی تشکر قدردانی شد.