ایده آل گیلان/ حضور رئیس هیات کاراته شهرستان رشت در کلانتری١٢ به مناسبت هفته نیرو انتظامی

به مناسبت هفته نیرو انتظامی سعید عزیزی رئیس هیات کاراته شهرستان رشت و هیات همراه، با سروان حسینی معاون کلانتری ١٢ و سروان دوستی رئیس کمیته بازرسی هیات کاراته رشت در محل کار ایشان دیدار کردند.
در این دیدار از زحمات شبانه روزی پرسنل نیرو انتظامی تشکر و قدردانی شد