با حکم  افشین ملایی رییس فدراسیون همگانی، محمد رضا فروحی به عنوان دبیر فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد.