باحکم دکتر محمدولی روزبهان؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان “دکتر میرشمس مومنی زاده” به عنوان مشاور عمرانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.
در سوابق مومنی زاده شهردار شهرهای املش، لنگرود و صومعه‌سرا، معاون فرمانداری شهرستان های صومعه سرا و‌ رضوانشهر و فرماندار شهرستان های فومن، بندرانزلی و رشت به چشم می خورد.