معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان عناوین این بررسی ها را به این شرح اعلام کرد؛ بررسی رابطه بین سابقه مصرف داروهای ACEI یا ARB با اسکور سی تی اسکن و پیامد بیماری در بیماران دیابتی مبتلا به کووید ۱۹، بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران مشکوک به کووید ۱۹ با تظاهرات اولیه ترومای در مرکز آموزشی درمانی  پورسینا ( اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین سال  ۱۳۹۹)، بررسی فراوانی انواع تغییرات نوار قلب در بیماران محتمل کووید بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ و بررسی یافته های تصویربرداری سی تی اسکن قفسه ی سینه با وضوح بالا (HRCT) در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ دارای پرفشاری خون و مقایسه آن با بیماران فاقد پرفشاری خون در مرکز آموزشی درمانی رازی از اسفند ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۹، طی ماه های مهر و آبان سال جاری.

امید است انجام پایان نامه هایی در این زمینه و مشخص شدن نتایج آن ها بتواند در مراحل مختلف تشخیص ، درمان و نیز کاهش تلفات ناشی از این بیماری تاثیرگذار باشد.