دستمال کاغذی که شامل حوله های کاغذی و دستمال مرطوب می باشد دارای کاربردهای فراوانی است که مهم ترین آن رعایت بهداشت فردی، پاک کردن و تمیز کردن غذاها از ظروف می باشد. از آنجائیکه که دستمال کاغذی آغشته به میکروب و ویروس می شود نمی توان برای بازیافت استفاده کرد. همچنین در صورتی که زباله های دستمال کاغذی با سایر زباله های بازیافتی ترکیب شود باعث انتقال آلودگی و میکروب به سایرین می شود و برای فرد خطرناک می باشد.

دو مسئله مهم در بازیافت محصولات دستمال کاغذی وجود دارد:
اول، یک حوله کاغذی کثیف و یا یک دستمال کاغذی می تواند همه زباله های بازیافتی را خراب کند.در این حالت گیاهانی که برای بازیافت دستمال کاغذی استفاده می شود با این زباله ها پاک می شوند و هیچ راهی برای حذف چربی از الیاف کاغذ وجود ندارد. گیاهان در بازیافت کاغذ را مجددا به دوغاب آبی تقسیم می کنند، آن را به ورق فشار داده و خشک می کنند. از آنجا که گریس در طی این فرایند استخراج نمی شود، در دسته جدید کاغذ ممکن است به صورت نقاط نفتی و حتی حفره هایی که نفت را دفع کرده است، نشان داده شود.
بنابراین، محصولاتی مانند دستمال کاغذی، حوله های کاغذی، بافت ها و هر چیز دیگری که ممکن است با غذا، گریس کثیف (یا هر گونه مایعات بدن) به طور کامل تماس بگیرند، باید به طور کامل تخلیه شود.
اما مسئله بزرگتر درباره حوله کاغذی و دستمال کاغذی بازیافت این است که بسیاری از این محصولات واقعا از کاغذ بازیافت شده ساخته شده است، بنابراین آنها چندین بار از طریق فرایند بازیافت ساخته شده اند.

✅امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت