علی فتح اللهی در نشست با هیئت مدیره خانه سازمان های غیر دولتی استان گیلان با بیان اینکه در هر کجا که کار را به مردم واگذار کردیم و شاهد مشارکت مردم بودیم به موفقیت دست یافته ایم، افزود: هر چقدر بتوانیم از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی  استفاده کنیم بار عمده ای از روی دولت برداشته می شود و کارها با کیفیت و ماندگاری بیشتری انجام می شود.
وی با قابل تقدیر دانستن حس مسئولیت پذیری سازمان های مردم نهاد در پیگیری مشکلات جامعه، خاطرنشان کرد: برای حل مسائل و مشکلات در وهله اول، وظیفه داریم خوب ببینیم، خوب بشنویم و خوب تحلیل کنیم،چرا که تشخیص صحیح مسائل مهمترین بخش جهت حل مشکلات است.
فرماندار رشت با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد غیر دولتی فرصتی برای دولت هستند، افزود: از مشارکت سمن ها در راستای توسعه شهرستان، استقبال می کنیم و در این مسیر لازم است از ظرفیت نمایندگان سازمان های مردم نهاد در  قالب کارگروه های تخصصی استفاده کنیم.