مهندس عادل کرم زادگان با اشاره به ارایه خدمات مناسب به اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در شرایط فعلی (شیوع کرونا) اظهار داشت ؛ به منظور کاهش مراجعه حضوری اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به کتابخانه مرکزی دانشگاه و سایر کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه ، ثبت نام و عضویت اعضاء هیات علمی و دانشجویان در سامانه کتابخانه های دانشگاه بصورت اینترنتی و غیرحضوری انجام می گیرد و فایل پایان نامه های دانشجویانی که جدیدا” فارغ التحصیل شده اند نیز، اینترنتی ارسال و بارگذاری می شود.

وی در پایان یاد آور شد در حال حاضر دسترسی آنلاین به محتوی کامل تمامی پایان نامه های دانشگاه علوم دانشگاه پزشکی گیلان فراهم می باشد.