به مناسبت هفته ملی دیابت و به همت کارکنان درمانگاه تخصصی مرکز الزهرا(س)  رشت، ایستگاه خدمات بهداشتی شامل کنترل رایگان قند خون، قد و وزن و مشاوره تغذیه، برپا شد.

از خدمات ارائه شده در این ایستگاه سلامت می‌توان به توزیع پمفلت‌های آموزشی پیشگیری از دیابت و کنترل قند خون، قد، وزن و مشاوره تغذیه اشاره کرد.

گفتنی است؛ طی هفته ملی دیابت، هر روز صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در درمانگاه تخصصی مرکز الزهرا(س) رشت، خدمات سلامت محور رایگان، در این ایستگاه به مراجعه کنندگان انجام شد، در این خصوص، ۳۸ درصد مراجعان، زنان باردار و دیابتی، ۲۰ درصد غیر باردار و دیابتی و ۴۲ درصد نیز سالمندان و مادران پرخطر بودند.