علیرضا معصومی بعنوان دبیر هیات دوومیدانی بسیج سپاه قدس گیلان

🔹محب الدین سلحشور مسئول اجرایی هیات دوومیدانی بسیج سپاه قدس گیلان

🔹علیرضا زارع،محمد باقر بشر دانش،محمد سرافراز و الهام صادق زاده عضو هیات رئیسه و مشاور هیات دوومیدانی بسیج سپاه قدس گیلان

🔹فاطمه رمضان زاده،مسئول روابط عمومی هیات دوومیدانی بسیج سپاه قدس گیلان منصوب شدند.