علیرضا زارع ریاست هیات دو و میدانی شهرستان رشت از حضور پنج نفر از ورزشکاران رشت در مسابقات رضوانشهر خبر داد و کسب مقام توسط این تیم را موجب خرسندی دانست.
زارع تاکید کرد رشت باید به قطب دو و میدانی استان گیلان تبدیل شود.

این تیم به مربیگری علیرضا معصومی و سرپرستی مجید دیده بان برای مسابقات اعزام شده بودند.

نتایج ان به شرح زیر است:
نفر دوم آقای امیر رضا ثمودی
نفر سوم آقای امیر حسین صوری
نفر چهارم مرتضی نیک نژاد