سید محمد احمدی شهردار رشت،با حضور در ایستگاه آتش نشانی شماره۳ واقع در پیرکلاچای سال جدید را به آتش نشانان پر تلاش رشت تبریک و از زحماتشان قدردانی کرد سپس با حضور در ایستگاه آتش نشانی شماره۱۱واقع در مسکن مهر به همراه شهرام مومنی رئیس آتش نشانی رشت لحظه تحویل سال را در کنار آتش نشانان حضور داشتند

شایان ذکر است،سفره هفت سین آتش نشانی با ابتکار از تجهیزات آتش نشانی که با حرف سین شروع می شود تشکیل شده بود.