دکتر بابک  صیاد- مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی  اظهار کرد: با عنایت به بررسی‌های نامحسوس کارشناس نظارت بر درمان این حوزه مبنی بر فعالیت فردی ناشناس در حیطه دندانپزشکی و دندانسازی در شهر بندرانزلی  و تایید تخلف، با گرفتن دستور قضایی و هماهنگی‌های لازم توسط نیروهای پلیس امنیت بندرانزلی، پس از بازدید از محل، این واحد دندانپزشکی غیر مجاز به علت فعالیت افراد فاقد صلاحیت در بندرانزلی  پلمب شد.