سید محمد احمدی شهردار رشت از بازارچه تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت واقع در میدان امام حسین بازدید و با کسبه این بازارچه دیدار و گفت و گو کرد.

شهردار رشت ضمن بازدید از غرفه ها و گفتگوی صمیمانه با کسبه و استماع مشکلات موجود، ابراز امیدواری نمود که با پیگیری های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری به زودی مسائل مطروحه رفع مشکل گردد و در این راستا شاهد خدمات دهی هر چه مطلوب تر این بازارچه به شهروندان فهیم باشیم.