رضا عاشری، اظهار داشت: گام نخست در شورای شهر رشت اولویت‌بندی نیازهای شهری است و شوراها در ابتدا باید نیازمندی‌های شهر را شناخته و ضروری‌سنجی کنند و براساس بودجه‌ای که در اختیار دارند تخصیص اعتبار دهند.

کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر رشت خاطرنشان کرد: اگر شهردار متعهدی انتخاب شود که مصوبات شورا را اجرایی کند تعامل سازنده‌ای ایجاد می‌شود؛ از این رو انتخاب شهرداری متعهد، متخصص و سالم اهمیت بسیار دارد.

وی با بیان اینکه قالب پروژه‌های در حال انجام در شهر رشت غیرکارشناسی است گفت: نمونه بارز آن میله‌های خط BRT بود که اجرا و سپس جمع‌آوری شد و از نمونه‌های دیگر احداث سرویس بهداشتی صحن خواهر امام بود که با وجود هشدارهای ما این کار انجام شد.

عاشری افزود: برای احداث این سرویس حدود ۲۰۰ قبر را تخریب کردند و در نهایت زمینی که کنده بودند را پر کرده و سرویس را در جای دیگری احداث کردند؛ این قبیل کارهای غیرکارشناسی که سبب تضییع بیت‌المال می‌شود در رشت بسیار انجام شده است.

کاندیدای شورای شهر رشت گفت: اگر نگاه شورای شهر نگاه کارشناسی و دانشگاهی باشد شهرداری متخصص و دارای نگاه کارشناسانه را انتخاب می‌کند و کارها نیز بر این اساس انجام می‌شود؛ متاسفانه در ۱۵ سال گذشته این امر را در مجموعه مدیریت شهری شاهد نبودیم.

وی با تشریحی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی افزود: اگر معلم در زمان امتحان بر عمل دانش‌آموزان نظارت داشته باشد آن دانش‌آموز جرأت تقلب ندارد اما اگر معلم توجهی نداشته باشد آن دانش‌آموز نیز به راحتی تقلب می‌کند از این جهت عملکرد دستگاه نظارتی بسیار حائز اهمیت است.

عاشری گفت: دستگاه نظارتی برخورد مورد نیاز جامعه را نداشته و افراد در سایه این بی‌توجهی به راحتی سو استفاده می‌کنند که نمونه‌ای از خروجی آن فسادهای اقتصادی در شوراها است؛ اگر دستگاه‌ نظارتی قوی و جهادی عمل کند دیگر شاهد این فسادها نخواهیم بود.

وی افزود: شورا یک محفل سیاسی نبوده بلکه محفلی مدنی است و مردم با اعضای شورا ارتباط مستقیم دارند لذا تضعیف شورا و یا اعمال اهرم فشار برای کاهش عملکرد آن سبب می‌شود تا مطالبات مردم به صورت مستقیم به حوزه مدیریت شهری منتقل نشده و شهری با خدمات‌ حداقلی خواهیم داشت.

کاندیدای شورای شهر رشت با تأکید بر سخن شهید رجایی مبنی بر اینکه مردم ما می‌توانند فقر را تحمل کنند اما تبعیض را نه گفت: فسادستیزی مهم‌ترین موضوعی است که باید به آن پرداخته شود؛ امروز شاهد فساد سیستماتیک و ساختاری در حوزه‌ شهرداری و سایر دستگاه‌های در تعامل با شهرداری هستیم.

وی با اشاره به عدم توزیع مناسب خدمات در سطح مناطق خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها در خدمات‌‌دهی به مناطق تبعیض قائل شوند برای مردم قابل تحمل نبوده و خود نوعی از فساد محسوب می‌شود و باید با این تبعیض که نوعی از فساد است مقابله کرده و سیستم را پاک‌سازی کنیم.

عاشری تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت افراد جوان، متخصص و کارآمد که راه حل دانشگاهی و علمی داشته باشند می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و این امر یکی از موضوعات مورد توجه و پیگیری بنده است.

تسنیم