دیدار مردمی شهردار رشت با شهروندان امروز سه شنبه (۲۵ خرداد) در منطقه دو شهرداری رشت برگزار شد.

 شهردار رشت در این دیدار مردمی به درخواست کلیه مراجعه کنندگان رسیدگی و دستورات لازم را به واحدهای مربوطه صادر کرد.