سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف رشت وخمام در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه آسفالت معابر و روشنایی مسکن مهر رشت بازدید کرد