دکتر سید رشید میر فلاح مدیر نظارت بر درمان و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت:  طی بازدیدی که  از سوی تیم بازرسین نظارت بر درمان دانشگاه و با هماهنگی اداره تعزیرات صورت گرفت یک مرکز دندانپزشکی و دندانسازی به دلیل  دخالت در امور درمانی و نداشتن صلاحیت فنی و حرفه  وتهدید علیه سلامت عمومی  پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا قبل از مراجعه به مطب‌های دندانپزشکی حتما از اصالت آن و رعایت مسایل بهداشتی در آن اطمینان حاصل نمایند.