سید محمد احمدی شهردار رشت صبح پنجشنبه(۲۴ تیر) به همراه  چغیتانی رئیس امور پایش،ارزیابی و اطلاعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور و شراره کاووسی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از شرکت کود آلی گیلان بازدید کردند.

در جریان این بازدید روند افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی گیلان و بهسازی لندفیل سراوان مورد بررسی قرار گرفت.