در این دیدار دو طرف پیرامون تقویت فعالیت لجستیک به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی و مورد نیاز در شمال کشور ، توسعه مبادلات تجاری از طریق بنادر کاسپین و بندرانزلی از بنادر فعال منطقه آزاد انزلی و افزایش ظرفیت های بندری و تامین کالای اساسی تبادل نظر کردند.