شهردار منتخب رشت خواستار ابلاغ برنامه پیشنهادی به حوزه ها و دوایر مختلف شهرداری جهت ارائه نقطه نظرات، ایرادات و احصا موضوعات و برنامه های تکمیلی مرتبط در این زمینه شد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید امیر حسین علوی با تأکید بر لزوم جدیت و اقدام عملی تمام حوزه ها برای تحقق حداکثری اهداف و برنامه های تدوین شده، تصریح کرد: نباید برنامه ها در حد حرف و شعار باقی بماند. به همین دلیل این انتظار وجود دارد، ظرف مدت ۱۵ روز تمامی حوزه ها و دوایر شهرداری رشت ضمن ارائه پیشنهادات و برنامه های تکمیلی خویش در ارتباط با برنامه پیشنهادی به شورا، با برنامه ریزی لازم، زمینه ها و بسترهای موردنیاز را جهت شروع فعالیتها ایجاد نمایند تا با تمام توان، ظرفیت و با کمک و یاری مجموعه شورای اسلامی شهر رشت، اجرایی شدن برنامه ها و اهداف مدیریت شهری را در چهار سال آینده شاهد باشیم.

وی اداره نوسازی و تحول اداری شهرداری را مسئول جمع آوری و جمع بندی داده ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی حوزه های مختلف شهرداری تعیین نمود و اذعان داشت: نگاه و باور بنده بر این است که معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به ویژه اداره نوسازی و تحول اداری مغز متفکر شهرداری است و این تفکر باید در بدنه این مجموعه نیز نهادینه شود. چرا که اصلاح رویه ها، تعریف فرآیندها و برنامه ریزی برای تمامی حوزه ها از طریق این معاونت انجام می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش و یاری تمام مدیران در مجموعه شهرداری رشت شاهد تحقق برنامه ها، اهداف، توسعه و پیشرفت شهر رشت باشیم.‌