وی با تاکید بر کیفیت بالای کود کمپوست در این شرکت اظهار داشت:این کود ارگانیک است و با توجه به تنوع بالای غذایی در گیلان،ارزش بالاتری نسبت به استان های دیگر دارد.

مدیرعامل شرکت کود آلی گیلان عنوان کرد:در راستای سوق دادن شرکت از حالت سنتی به علمی، و با ارتباط و رایزنی های مناسب با دانشگاه گیلان ،توانستیم تفاهم نامه هایی ببندیم که یکی از آنها ساخت دستگاه جداسازی شیشه از کود است که اکنون آماده شده و بزودی نصب می گردد.

بشری در ادامه به ایجاد درآمد پایدار در شرکت اشاره داشت و افزود:در تلاش هستیم بتوانیم با صادرات کود از شرکت کود آلی گیلان،درآمد پایداری برای این مکان ایجاد کنیم و این یکی از اهداف مهم ما است.