مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تصریح براینکه امنیت پیش فرض و اولین زیرساخت هر گونه فعالیت اجتماعی و به ویژه اقتصادی است اظهار داشت: همکاری های دو جانبه این منطقه و نیروی انتظامی در قالب های امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری، می تواند مایه دلگرمی فعالین اقتصادی،گردشگران و ساکنین منطقه باشد و راهبرد این سازمان بر توسعه همه جانبه مدل های مختلف همکاری استوار شده است.

سردار عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر فرصت های همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: با عنایت به روند توسعه ای صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی و فرصت های موجود جهت گسترش همکاری ها با سرمایه گذاران خارجی، نیروی انتظامی در تمامی حوزه های انتظامی داخلی و خارجی آمادگی خود را جهت تسهیل و تسریع در اجرای قوانین و مقررات به منظور امنیت و آرامش فعالین اقتصادی و ساکنین منطقه و استان در دستور قرار می دهد.

در پایان این برنامه مهندس اکبری مقدم با اهدای لوح تقدیر از تلاش ها و زحمات نیروی انتظامی گیلان تقدیر به عمل آورد.