حکم انتصاب ابوالحسن سیمایی به عنوان شهردار خمام از سوی استاندار گیلان منصوب شد.

ارسلان زارع نماینده عالی دولت در گیلان در راستای اجرای تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و براساس پیشنهاد شورای شهر خمام، ابوالحسن سیمایی را را به عنوان شهردار جدید خمام منصوب کرد.