گردهمایی روسای هیات ورزشهای همگانی شهرستانها و مسئولین کمیته های استانی باحضور سهیلا یاور مسرور، معاونت توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان ، طاهره حق پرست ، مسئول گروه ورزشهای این اداره وعلیرضا زهری، رییس هیات ورزشهای همگانی استان برگزارشد.

سهیلا یاور مسرور، معاونت توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان در خصوص لیگ تندرستی مطرح کرد: مهمترین اتفاقات برای ورزش مخصوصا بانوان برنامه های مفرح وزارت و فدراسیون هااست که خوشبختانه لیگ تندرستی یکی ازانهااست وبسیار مطلوب آغازشده است.

وی گفت: امیدوارم امسال هم مانند سال قبل این برنامه بخوبی پیش برود وگیلان استان پیشرو باشد.

معاونت توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش وجوانان گیلان بابیان اینکه همه هیات های ورزشی استان نیز لازم است همراهی وهمکاری موثر در این لیگ داشته باشند تا ورزش وسلامتی توسعه بیشتری در سطح گیلان عزیزداشته باشد.

درادامه، علیرضا زهری، رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان اظهار داشت: هدف اصلی این هیات توسعه فعالیت بدنی، کاهش کم تحرکی با اجرای طرح های ملی، پویش ها و چالش ها است که فدراسیون ورزشهای همگانی باتوجه به ارائه برنامه وطرح های ملی در این خصوص توانست رتبه اول درمیان فدراسیون های کشور راکسب نماید.

وی افزود: لیگ تندرستی نیاز به همکاری همه شهرستانها و کمیته های متناظر دارد وباتوجه به اهمیت این لیگ در توسعه ورزش وپویایی امیدواریم بادعوت مردم به ورزش بابازاریابی اجتماعی مطلوب ، رتبه خوبی در لیگ تندرستی امسال بدست آوریم.

زهری در خاتمه ضمن تاکید بر مخاطب محوری بجای رویداد محوری خاطر نشان کرد: ما علاوه بر جامعه فعال ، امروز نیاز به سیستم فعال داریم و درخصوص لازم است تمامی سازمان ها ونهادهای استانی برای توسعه ورزش و سلامت جامعه همکاری بیشتری با ورزشهای همگانی استان داشته باشند.

گفتنی است: در پایان گردهمایی از تابلو لیگ تندرستی رونمایی شد.