سید محمد هادی رضوی در نشست با مجموعه مدیریت شهری کومله، از امضای موافقت نامه بودجه پنج و نیم میلیارد تومانی برای پروژه زمین چمن مصنوعی این شهر خبر داد.

وی گفت: بودجه نخست این پروژه ۴ میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش نرخ های تورم زا، این میزان به ۵ و در نهایت به ۵٫۵ میلیارد تومان رسیده است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود افزود: موافقت با این بودجه در دوشنبه گذشته انجام شده است و تا یکماه آینده، در اختیار پیمانکار قرار داده می شود.

گفتنیست پروژه زمین‌چمن مصنوعی کومله که زمانی جایگاه اصلی ورزشکاران حوزه شهرستان لنگرود بود بیش از ۶ سال معوق مانده و به حال خود رها شده بود./