دکتر حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه ساماندهی متکدیان شهرستان رشت که با حضور مدیر کل بهزیستی استان برگزار شد، با اشاره به لزوم سالم سازی محیط زندگی شهری و آگاه سازی عمومی در خصوص چگونگی نگرش مردم به پدیده تکدی گری، افزود: برخی به طمع کار بدون زحمت و با سوء استفاده از احساسات و عواطف مردم به پدیده ناهنجار تکدی گری روی می آورند.
سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اهمیت مقابله فرهنگی با پدیده زشت تکدی گری، خواستار شناسایی نیازمندان واقعی جامعه از متکدیان سازماندهی شده و حرفه ای توسط دستگاه های زیربط شد.
وی با بیان اینکه طرح های ضربتی مقابله با متکدیان راهکار اطمینان بخشی برای رفع این معضل اجتماعی نیست، گفت: در جهت ریشه کنی این پدیده شوم؛ تغییر نگرش عمومی، بهبود ساختار اقتصادی خانواده ها و اصلاح ساختار حمایتی تامین اجتماعی و دستگاه های متولی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دکتر امام پناهی با تاکید بر اینکه می توان با اجرای صحیح و درست مصوبات قانونی برخورد مناسبی با معضلات اجتماعی داشت، افزود: بر اساس قانون مصوب شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، وظایفی برای دستگاه ها تعریف شده که باید با هم افزایی و همکاری با یکدیگر و استفاده از ظرفیت های مصوب قانونی، در راه پیشگیری موثر از تکدی گری حرفه ای گام برداشت.
سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به لزوم وحدت رویه در روش های برخورد با متکدیان حرفه ای و اجرای طرح های حمایتی از نیازمندان واقعی در سازمان‌های مسئول و نهادهای خیریه مربوط؛ بر رفع هماهنگ موانع اجرای طرح مبارزه با تکدی گری تاکید کرد.
دکتر امام پناهی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی نیازمندان واقعی، خاطر نشان کرد: با مساعدت اداره کار، سازمان فنی و حرفه ای و کمیته امداد در جهت ارایه آموزش های لازم فنی و حرفه ای و معرفی به مراکز کاریابی آن دسته از نیازمندانی که به دلیل مشکلات اقتصادی به تکدی گری روی آورده اند، اقدام خواهد شد.
وی با بیان این که عده ای تعمدا با سازماندهی متکدیان حرفه ای و استفاده از روش های گوناگون در برانگیختن احساسات انسان دوستانه مردم و به قصد زیر سوال بردن عدالت و توان مدیریتی نظام به گسترش تکدی گری در جامعه دامن میزنند، افزود: تکدی گری جدای از مسائل اجتماعی و تبعات امنیتی که برای جامعه به بار می آورد از بعد سیاسی نیز شایسته نظام اسلامی نیست.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به ناکافی بودن فضای گرم خانه موجود در شهرستان رشت، خواستار تسریع دستگاه های ذیربط در اختصاص بودجه لازم برای ساخت مجتمع مناسب نگهداری و ساماندهی بی خانمانان و متکدیان نیازمند در سطح مرکز استان شد.
دکتر امام پناهی با تاکید بر ضرورت استقرار کادر پزشکی در سامانکده نگهداری از افراد بی خانمان، اظهار داشت: با رفع مشکلات دریافت هزینه درمان معتادین و متکدیان توسط بیمارستان ها و مراکز درمانی، در کیفیت ارایه خدمات درمانی و بازپروری بیمارستان ها جهش قابل توجهی خواهیم داشت.
سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به جمع آوری و اسکان ۲۵ نفر در بارش برف اخیر در گرم خانه سامانکده، افزود: در سه ماهه اخیر سال جاری تعداد ۱۰۶ نفر از افراد جمع آوری شده با بررسی اسناد هویتی تحویل خانواده ها شده و ۸ نفر از سالمندان سامانکده نیز به مراکز آسایشگاهی معرفی شدند.