روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ در جلسه ای که جهت استقبال از رئیس جمهور به ریاست شیرزاد معاونت خدمات شهری و با حضور مدیران مناطق و روسای سازمانهای شهرداری رشت برگزار شد، تمهیدات لازم از سوی شهرداری رشت اتخاذ گردید.

از اهم تدابیر شهرداری رشت در استقبال از ریاست جمهوری می توان به مشارکت در حمل و نقل عمومی، تبلیغات شهری، عدم صدور مجوزهای حفاری در سطح شهر، در اختیار نهادن پارکینگهای تحت اختیار، بازپیرایی فضاهای سبز شهری، جلوگیری از نصب هرگونه بنر غیر مرتبط و … اشاره کرد.