به گزارش ایده آل گیلان به نقل از وبدا، با حکم دکتر ارسلان سالاری-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نسیبه یوسفیان – داروساز عمومی به عنوان سرپرست معاونت غذاو دارو دانشگاه منصوب شد.
دکتر نسیبه یوسفیان، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان  ماسال ، ریاست  بیمارستان رسالت ماسال  و  مدیریت اداره دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.
لازم به ذکر است؛ پیش از این ، دکتر سید مهدی موسوی عهده دار این مسئولیت بود.