رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه سواحل و بنادر ایران اسلامی دارای قدمت و تنوع گسترده ای از ظرفیت های بسیار زیاد می باشند، اظهار داشت: از بیش از ۵ هزار کیلومتر نوار ساحلی، یک چهارم در شمال کشور واقع شده و در این در حالی است که فعالیت های مرتبط با حوزه های گردشگری و کشاورزی دو حوزه مهم در سواحل شمالی کشور را به خود اختصاص داده است.

اکبری مقدم با انتقاد از عدم تناسب توانمندی ها و فرصت های ارتباطی با کشورهای همسایه بر لزوم توسعه مراودات با کشورهای حاشیه دریای خزر به سطح روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تأکید کرد و افزود: باید توجه داشت که زمینه های فعالیت مرتبط با سواحل دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری است که می توان از طریق تقویت توانمندی ها و قابلیت های غنی فرهنگی و گسترش فضاهای متنوع کسب و کار بومی-محلی و جدید با حمایت دولت و حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی، با آسیب‌های فرهنگی-اجتماعی مقابله نمود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دین و اقتصاد را دو مقوله مرتبط با یکدیگر عنوان نمود و گفت: بیشترین تمرکز جمعیتی استان در نوار ساحلی ۲۸۰ کیلومتری استان گیلان است؛ موضوع قابل توجهی که به دلیل استقبال گردشگران این مناطق را به کانون های تعامل و تردد گردشگران و ساکنین تبدیل کرده است.

وی با ارائه تحلیلی از مولفه های موفقیت در مواجه با فرصت ها و چالش های سواحل،نبود مدیریت یکپارچه را از جمله مهمترین عوامل موجود در ضعف های فرهنگی موجود در نقاط ساحلی شمال و جنوب کشور ارزیابی؛ و با بیان اقدامات و برنامه های متنوع فرهنگی-اجتماعی سازمان متبوع خود در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی؛ اضافه کرد: براین اساس در دوران تعطیلات ۱۶ روزه نوروز امسال، این منطقه میزبان ۱ میلیون و یکصدهزار گردشگر بوده،حضوری که ناشی از امکانات،خدمات و برنامه های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی برگزار شده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی می باشد.

گفتنی است مسئله شناسی فرهنگی سواحل و منظومه معرفتی این همایش،وضعیت سنجی مسائل اجتماعی، ابعاد فرهنگی دینی، فرهنگی گردشگری سواحل کشور و مسائل فرهنگی مناطق آزاد بهمراه موقعیت و مسائل فرهنگی منطقه آزاد و تشریح موقعیت و مسائل فرهنگی سواحل شهرستان بندر انزلی از مباحث مهم این گردهمایی است.

در این میان تجربه جهانی در خصوص سواحل و گردشگری دریایی-ساحلی،وضعیت سنجی مسائل فرهنگی ارزشی سواحل، تجربه های کاری فعالان فرهنگی میدانی عرصه سواحل با تمرکز بر گروه های جهادی ،تبلیغی طلاب جوان(گروه سواحل شمال و جنوب)، تجربه های اجرایی پروژه فرهنگ سازی (جشنواره ساحل آرامش)، وضعیت سنجی مسائل زیست بوم اجتماعی و فرهنگی، فهم جامعه شناختی-مردم شناختی میدان فرهنگی ساحل و کنشگران آن و توسعه فرهنگ بنیان سواحل؛ تجربه نگاری توسعه بندر از دیگر محورهای نشست های تخصصی گردهمایی یک روزه مسئله شناسی فرهنگی، اجتماعی سواحل کشور بود که با حضور مسئولین کشوری،استانی و همراهی کارشناسان و اساتید دانشگاه در منطقه آزاد انزلی برپا شد.