به گزارش ایده ال گیلان، دکتر حیدر علی بالو معاون  درمان دانشگاه در این خصوص اظهار داشت : طی بازدیدی که از سوی تیم بازرسان نظارت بر درمان دانشگاه صورت گرفت ،دو مطب دندانپزشکی و دندانسازی در شهرستان رودسر
(رحیم آباد) و کوچصفهان به علت فعالیت غیر مجاز در امور دندانپزشکی و عدم صلاحیت فنی و حرفه ای تهدید علیه سلامت عمومی با همکاری پلیس اماکن پلمب و پرونده جهت بررسی به مراجع قضایی ذیصلاح، ارسال شد.

وی در پایان تاکید کرد :تمامی کسانی که می خواهند به نحوی در حوزه های سلامت استان فعالیت کنند باید مجوز های لازم برای انجام کارها ی حوزه سلامت را داشته باشند  در غیر اینصورت برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد .