با توجه به گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز و خطر آفرین در سطح شهر و بروز اتفاقات ناگوار اخیر در شهر آبادان، جلسه‌ای یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در راستای هماهنگی به منظور نظارت مضاعف بر ساخت و سازهای شهری و پیشگیری از تخلفات ساختمانی در سالن آتش‌ نشانی برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست رضا ویسی معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت و با حضور مدیران مناطق، معاونین و روسای خدمات شهری، رؤسای واحدهای تخلفات مناطق و دیگر مدیران شهرداری برگزار گردید، بر جلوگیری از احداث ساختمانهای بدون مجوز توسط نواحی تاکید شد.
تشریح شیوه نامه‌ مصوب شورای اسلامی شهر رشت، وظایف و اکیپهای پلیس ساختمان، تشکیل اداره نظارت بر ساخت و سازها در مناطق که وظیفه هدایت پرونده‌ها، پاسخ به کمیسیون ماده صد و پیگیری آنها را بر عهده دارند، از دیگر موضوعات مهم مورد بحث در این جلسه بود.
در ادامه کلیه مفاد شیوه‌نامه و وظایف شهربان و رؤسای نواحی و رؤسای ادارات نظارت بر ساخت و سازهای مناطق توسط رئیس نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت قرائت شد و به وظیفه خطیر رؤسای نواحی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید گردید.
لازم به ذکر است در این جلسه به نقش گزارشات مردمی در سامانه ۱۳۷ نیز اشاره شد که از این طریق شهروندان می‌توانند به شهرداری رشت در شناسایی تخلفات ساختمانی کمک شایان توجهی داشته باشند.
همچنین در پایان جلسه در مورد مسائل و مشکلات پیش روی شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و راهکارهای نظارت مضاعف و کاهش تخلفات ساختمانی توسط اعضای حاضر در جلسه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.