ایده آل گیلان/
با همت شورا و دهیار روستای کسار و اداره اب لایروبی نهرهای این روستا انجام شد.