دکتر نسیبه یوسفیان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با تاکید بر عدم مصرف سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر کودکان اظهار داشت؛ طبق اعلام نظر مدیرکل نظارت و پایش فراورده های سلامت محور کشور، مصرف سموم آفت کش کشاورزی ارگنوفسفره (دیازیتون) جهت درمان شپش سر کودکان مسمومیت حاد و مرگ ناشی از آن را به دنبال، خواهد داشت./ص