به گزارش ایده آل گیلان، دکتر اسماعیل نورصالحی – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اعلام نظر مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی  مبنی بر بهره مندی سالمندان از آموزش های د انشگاه مجازی ، اظهار داشت ؛  بهره برداری از دانشگاه  سومین نسل سنی ( U3A ) معروف به ” دانشگاه سالمندی ” با هدف ” توانمندسازی سالمندان و بهبود وضعیت سلامت و کیفیت زندگی آنها ” به همت اداره سلامت سالمندان کشور و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، همزمان با آغاز هفته ملی سالمند ( ۶-۱۲ مهرماه ) در کل کشور به صورت مجازی آغاز می شود.

وی در خاتمه یادآور شد؛ آموزش های مذکور، از ۷ مهرماه سال جاری با تواتر هفته ای یک بار از ساعت ۱۸ لغایت ۳۰ :۱۸ ، روز های پنجشنبه از طریق لینک اختصاصی ذیل برگزار می شود.

VC1.vums.ac.ir/salmand