تصاویر لکه گیری آسفالت روستای کساردهستان پسیخان بخش مرکزی رشت

در استانه عید نوروز  توسط دهیاروشورای اسلامی کسار عملیات عمرانی ترمیم و لکه گیری اسفالت انجام شد

گفتنیست برای کوچه ها نیز اجرای شن ریزی انجام شده است