صدا وسیمای مرکز گیلان بعد از پخش مستند زندگی آیت الله رودباری که با استقبال مردم گیلان مواجه شد تصمیم گرفت مستند زندگی نامه دیگرعلمای برجسته استان گیلان که نزد مردم محبوبیت دارند را پخش کند.

به گزارش ایده آل گیلان، بعد از رحلت حضرت آیت الله رودباری و حضور چمشگیر مردم در مراسم تشیع پیکر این عالم وارسته نشانگر این بود که مردم استان گیلان نسبت به علما و فضلا گیلان احترام زیادی قائل بوده و از دانش و آموخته های علما  در مسیر زندگی شان استفاده می کنند. صدا وسیمای مرکز گیلان بعد از پخش مستند زندگی آیت الله رودباری که با استقبال مردم گیلان مواجه شد تصمیم گرفت مستند زندگی نامه دیگرعلمای برجسته استان گیلان که نزد مردم محبوبیت دارند را پخش کند.

در همین راستا مستند سید گیلانی که زندگی نامه حضرت آیت الله سیدعلی حسینی اشکوری بود شب گذشته در شبکه باران پخش شد که با استقبال مردم استان گیلان مواجه شد. عملکرد مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان با توجه به مدیرکل های قبل بسیار رضایت مند بوده و با توجه به تغییر و تحولات چمشگیری که در مرکز صدا و سیمای استان گیلان انجام شده موفق ظاهر بوده است. امیدواریم پخش مستند زندگی نامه علما و مفاخر استان گیلان همچنان با قوت ادامه داشته باشد و مردم بتوانند از راه و روش زندگی  این عالمان وارسته بهرمند شوند.