در این نشست که معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند در خصوص مباحث مترتب بر نحوه تسریع در ارائه خدمات پلاک گذر موقت برای خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی با فرماندهان پلیس راه و راهور استان و مدیران گمرک گفتگو و توافقات جدیدی صورت گرفت.

بر این اساس مقرر شد تولید و تخصیص پلاک گذر موقت برای سفرهای نوروزی دارندگان خودروهای پلاک منطقه در روزهای پایانی سال پیش رو با سرعت بیشتری و بدون محدودیت ادامه یابد و همچنین این خدمات از اولین روز کاری در فروردین سال اینده نیز ادامه یابد و سهمیه در نظر گرفته برای مرخصی خودروهای پلاک منطقه در صورت مراجعه متقاضیان بیشتر از سالهای گذشته منظور گردد.

همچنین توافق شد خدمات ارائه پلاک گذر موقت با فراهم شدن امکانات مورد نیاز پلیس به زودی به صورت متمرکز در مرکز شماره گذاری خودرو منطقه ازاد انزلی صورت پذیرد.

عیسی فرهادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست تاکید کرد با توجه به اینکه منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در سطح کشور شناخته شده ، لازم است با همکاری مجموعه پلیس نسبت به مدیریت هرچه بهتر جریان ترافیکی منطقه و ارتقاء شاخص های ایمنی و امنیت آن خصوصا در ایام نوروز سالجاری اهتمام بیشتری صورت گیرد.

در این ارتباط توافق گردید با تامین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز پلیس و همکاری و هماهنگی اداره کل حراست سازمان ، پلیس راه به صورت ثابت در ایام نوروز در سطح منطقه حضور و خدمت رسانی نماید.

فرماندهان پلیس راه و راهور استان و مدیران گمرک نیز با اشاره به تجربه های خوب همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف سالهای گذشته و تصریح بر ظرفیت ها و فرصت های متنوع این منطقه برای اقتصاد استان و کشور، آمادگی مجموعه تحت فرماندهی خود را برای تداوم وگسترش همکاری ها در زمینه های مختلف اعلام کردند.