بنا به دستور سرپرست شهرداری و با اجرای مشترک شرکت کودآلی گیلان و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری رشت امروز پنج شنبه۲۵ اسفند ماه دومین جشنواره گل و گیاه عیدانه شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی افتتاح شد.

یوسف یزدانی اعلام کرد: برای استقبال از میهمانان نوروزی و ایجاد فضای بهارانه و پویایی و نشاط اجتماعی برای شهروندی فهیم رشت در آستانه سال ۱۴۰۲ این جشنواره گل در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار میشود.

گفتنی است جشنواره عیدانه گل و گیاه رشت تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در پیاده راه فرهنگی برای شهروندان و گردشگران نوروزی شهر رشت پابرجاست.