سید مهدی طبائی مدیرمنطقه پنج شهرداری رشت  از تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین افزایش ۵ درصدی مازاد بر بودجه پیش‌بینی بینی شده توسط منطقه ۵ شهرداری رشت خبر داد و افزود : منطقه ۵ جز مناطق کم برخوردار می‌باشد که با برنامه‌ریزی دقیق و هدف گذاری مشخص شده، موفق به تحقق کامل درآمدی نقدی تکلیفی بالغ بر ۹۷۵/۹۰۰/۶۹۹/۶۰۰ ریال درآمد با توجه به روزهای مانده به پایان سال جاری شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری رشت گفت : تحقق بودجه سالانه از ضروریات یک شهرداری فعال و پویا برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان است و منطقه پنج شهرداری رشت توانسته با برگزاری جلسات فشرده و پیگیری‌های ویژه توسط کارگروه‌های تخصصی مشتمل بر معاونت‌های مالی، شهرسازی و معماری، نواحی و با تلاش کارکنان خدوم نسبت به تحقق آن اقدام نماید.

 سید مهدی طبائی تاکید کرد: وصول درآمد نقدی این منطقه با رشد  ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شده است و تحقق کامل برنامه‌های درآمدی منطقه ۵ می‌تواند گامی مهم و مؤثر در راستای نگهداشت شهر و خدمت رسانی هرچه مطلوب‌تر به شهروندان باشد.