قاسم جوادزاده، با اشاره به ضرورت تنظیم بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت و قرمز در استان گیلان، اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان، در چندین مرحله اقدام به توزیع گوشت و مرغ منجمد کرده است.
وی با بیان اینکه طی دو مرحله ۵۰۰ تن گوشت منجمد توزیع شده است، افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت منجمد ۱۵۰ هزار تومان بوده و توزیع همچنان ادامه دارد.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگوی خبری باران، با اشاره به توزیع گوشت و مرغ منجمد در فروشگاه های بزرگ و کوچک و اصناف دارای مجوز، تصریح کرد: فروشگاه های توزیع کننده باید کد نقش داشته باشند و مجوزهای بهداشتی را از اداره کل دامپزشکی استان اخذ کنند.
جوادزاده، از توزیع مرغ منجمد در دو مرحله خبر داد و خاطرنشان کرد: در مرحله اول ۲۰۰ تن توزیع شده است و در مرحله دوم ۳۱۰ تن در دست توزیع است و همچنان ادامه دارد.
وی قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد برای مصرف کننده را ۴۵ هزار تومان دانست.