به گزارش ایده آل گیلان/ نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت ضمن تذکر نسبت به غیبت‌های متعدد برخی از اعضای شورا در خصوص تاخیر در برگزاری جلسات شورا اظهار داشت: از مردم و اصحاب رسانه بابت تاخیرها در جلسه عذرخواهی میکنم؛ این اتفاقات بسیار نگران‌ کننده است و امیدواریم همه ما یک بازنگری نسبت به اقدامات خود در مقابل وظایف و مسئولیت‌هایی که نسبت به شهروندان داریم، داشته باشیم.
رضا رسولی همچنین تاکید نمود با توجه به شرایط موجود در شهرداری رشت نیازمند همفکری و هم‌اندیشی بیشتری از سوی اعضای شورا هستیم. رسولى افزود: شورای شهر زمان زیادی را از دست داده است. برخى ماجراجویى و زیاده خواهى ها، شهر رشت را دوسال با چالش مواجه نمود. چوب خط شورا نزد رشتوندان پر شده و طی دو سال آینده باید به‌اندازه چهار سال کار کنیم.
رسولى با اشاره به گفته شهردار اضافه کرد: شوراى رشت و اعضاء آن قطعا در کار شهردار مداخله نخواهند کرد و بنده به عنوان نایب رییس شورا از شما مى خواهم در اینصورت مورد مداخله را رسما به مردم اعلام بفرمایید و بنده نیز این کار را خواهم کرد.