اختصاصیی ایده آل گیلان/نامه جالب اداره کل ورزش و جوانان گیلان خطاب به سرپرست هیات های ورزشی جهت جلوگیری از تخلف و فساد احتمالی

در تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال جاری نامه از از سوی اداره کل ورزش و جوانان گیلان با عنوان فوری خطاب به سرپرست هیات های ورزشی استان ابلاغ شد.
این نامه که در زمان مدیریت تنها بانوی مدیرکل در وزارت ورزش ابلاغ شده است و نشان از درایت و هوشمندی وی و مجموعه تحت امرش دارد در ۱۱ بند به صورت ایین نامه و به استناد بخشنامه های پیشین وزارت ورزش و جوانان و به صورت فوری جهت جلوگیری از تخلف،رانت و فساد احتمالی در بدنه هیات ها و در زمان مدیریت سرپرست هیات های ورزشی ابلاغ شده است

در بند یک این نامه ذکر شده است که سرپرستان محترم هیاتها با کادر اجرایی سابق هیات فعالیت خود را آغاز و از صدور ابلاغ جدید برای سایر افراد تا برگزاری انتخابات خودداری نمایند(بخشنامه۳۲/۱۰۱۸۲۱مورخ۲۹-۱۱-۸۷)

همچنین از مدیرکل توانمند و بازرسی و حراست سازمان مربوطه انتظار می رود در نظارت  به اجرای بخشنامه مربوطه همچون گذشته تلاش لازم را نمایند.